Vishnu

 

 

 

Vishnu gayatri mantra

 

 

b. Names 1008 of vishnu

 

 

Sri vishnu sahastra naam

 

 

Sri vishnu sahastra naam

 

 

Names 108 of vishnu

 

 

Vishnu mool mantra

 

 

Mangalam bhagwan vishnu

 

 

vishnu stotram

 

 

Vishnu sahastra naam stotram

 

 

Shanta karam

 

 

Vishnu vandana