Satyanarayan

 

 

 

Satyanarayan namo namah

 

 

Shree lakshminarayan mantra

 

 

Satyanarayan katha

 

 

Shreeman narayan narayan hari hari

 

 

Extremely powerful narayan kavach

 

 

Om shree satyanarayan paramdev

 

 

Satyanarayan aarti

 

 

Satyanarayana narayana narayana