Anant koti brahmand dayak gajanan

 

 

Anant koti brahmand dayak gajanan

 

 

Scroll down slowly find and download the mantra.

धीरेधीरे नीचे स्क्रॉल करें और मंत्र को डाउनलोड करें।

 

To listen to these mantras of more than 40 gods for FREE on your mobile, click on

 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Hindu+Devi+Devta+Apps

 

 

॥ अक्कलकोटस्वामी समर्थ तारकमन्त्र ॥

गुरु ब्रम्हा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा |
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मैश्री गुरुवेनमहा ||

श्री गुरु दत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः

नि शंक हो,निर्भय हो मन रे
प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी रे
अतर्क्य अवधूत हे स्मरण गामी
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ||1||

जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय
स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी ही माय
अद्नयेविना काळ ना नेई त्याना
परलोकिही ना भीती त्याला ||2||

उगास भितोसी भय हे पालू दे
जवळी उभा स्वामी शक्ति कलू दे
जगी जन्ममृत्यु असे खेळ ज्यांचा
नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा ||3||

होई जागा श्रधे सहित
कसा होशील त्याविन तू स्वामी भक्त
कितीसा दिला बोल त्यानीच हाथ
डगमगु नको स्वामी देतील साथ ||4||

विभूति नमन नाम ध्यानादि तीर्थ
स्वमिच या पञ्च प्रनाम्रुतात
हे तीर्थ आथाविरे प्रचिती
न सोडी स्वामी जे घेई हाथी ||5||
॥ भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे ॥

 

 

 

Beautiful swami stavan

 

 

Scroll down slowly find and download the mantra.

धीरेधीरे नीचे स्क्रॉल करें और मंत्र को डाउनलोड करें।

 

To listen to these mantras of more than 40 gods for FREE on your mobile, click on

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Hindu+Devi+Devta+Apps

 

 

 

Beautiful swami stavan

 

 

 

॥ अक्कलकोटस्वामी समर्थ तारकमन्त्र ॥

गुरु ब्रम्हा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा |
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मैश्री गुरुवेनमहा ||

श्री गुरु दत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः

नि शंक हो,निर्भय हो मन रे
प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी रे
अतर्क्य अवधूत हे स्मरण गामी
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ||1||

जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय
स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी ही माय
अद्नयेविना काळ ना नेई त्याना
परलोकिही ना भीती त्याला ||2||

उगास भितोसी भय हे पालू दे
जवळी उभा स्वामी शक्ति कलू दे
जगी जन्ममृत्यु असे खेळ ज्यांचा
नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा ||3||

होई जागा श्रधे सहित
कसा होशील त्याविन तू स्वामी भक्त
कितीसा दिला बोल त्यानीच हाथ
डगमगु नको स्वामी देतील साथ ||4||

विभूति नमन नाम ध्यानादि तीर्थ
स्वमिच या पञ्च प्रनाम्रुतात
हे तीर्थ आथाविरे प्रचिती
न सोडी स्वामी जे घेई हाथी ||5||
॥ भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे ॥

 

 

Om namoh shree gajanan

 

 

Om namoh shree gajanan

 

 

Scroll down slowly find and download the mantra.

धीरेधीरे नीचे स्क्रॉल करें और मंत्र को डाउनलोड करें।

 

To listen to these mantras of more than 40 gods for FREE on your mobile, click on

 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Hindu+Devi+Devta+Apps

 

 

 

 

 

॥ अक्कलकोटस्वामी समर्थ तारकमन्त्र ॥

गुरु ब्रम्हा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा |
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मैश्री गुरुवेनमहा ||

श्री गुरु दत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः

नि शंक हो,निर्भय हो मन रे
प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी रे
अतर्क्य अवधूत हे स्मरण गामी
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ||1||

जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय
स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी ही माय
अद्नयेविना काळ ना नेई त्याना
परलोकिही ना भीती त्याला ||2||

उगास भितोसी भय हे पालू दे
जवळी उभा स्वामी शक्ति कलू दे
जगी जन्ममृत्यु असे खेळ ज्यांचा
नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा ||3||

होई जागा श्रधे सहित
कसा होशील त्याविन तू स्वामी भक्त
कितीसा दिला बोल त्यानीच हाथ
डगमगु नको स्वामी देतील साथ ||4||

विभूति नमन नाम ध्यानादि तीर्थ
स्वमिच या पञ्च प्रनाम्रुतात
हे तीर्थ आथाविरे प्रचिती
न सोडी स्वामी जे घेई हाथी ||5||
॥ भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे ॥

Shree swami samarth charitra

 

 

Shree swami samarth charitra

 

 

 

Scroll down slowly find and download the mantra.

धीरेधीरे नीचे स्क्रॉल करें और मंत्र को डाउनलोड करें।

 

To listen to these mantras of more than 40 gods for FREE on your mobile, click on

 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Hindu+Devi+Devta+Apps

 

 

 

 

 

 

॥ अक्कलकोटस्वामी समर्थ तारकमन्त्र ॥

गुरु ब्रम्हा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा |
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मैश्री गुरुवेनमहा ||

श्री गुरु दत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः

नि शंक हो,निर्भय हो मन रे
प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी रे
अतर्क्य अवधूत हे स्मरण गामी
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ||1||

जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय
स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी ही माय
अद्नयेविना काळ ना नेई त्याना
परलोकिही ना भीती त्याला ||2||

उगास भितोसी भय हे पालू दे
जवळी उभा स्वामी शक्ति कलू दे
जगी जन्ममृत्यु असे खेळ ज्यांचा
नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा ||3||

होई जागा श्रधे सहित
कसा होशील त्याविन तू स्वामी भक्त
कितीसा दिला बोल त्यानीच हाथ
डगमगु नको स्वामी देतील साथ ||4||

विभूति नमन नाम ध्यानादि तीर्थ
स्वमिच या पञ्च प्रनाम्रुतात
हे तीर्थ आथाविरे प्रचिती
न सोडी स्वामी जे घेई हाथी ||5||
॥ भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे ॥

 

Shri swami mala mantra

 

 

Shri swami mala mantra

 

 

 

Scroll down slowly find and download the mantra.

धीरेधीरे नीचे स्क्रॉल करें और मंत्र को डाउनलोड करें।

 

To listen to these mantras of more than 40 gods for FREE on your mobile, click on

 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Hindu+Devi+Devta+Apps

 

 

 

 

 

॥ अक्कलकोटस्वामी समर्थ तारकमन्त्र ॥

गुरु ब्रम्हा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा |
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मैश्री गुरुवेनमहा ||

श्री गुरु दत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः

नि शंक हो,निर्भय हो मन रे
प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी रे
अतर्क्य अवधूत हे स्मरण गामी
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ||1||

जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय
स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी ही माय
अद्नयेविना काळ ना नेई त्याना
परलोकिही ना भीती त्याला ||2||

उगास भितोसी भय हे पालू दे
जवळी उभा स्वामी शक्ति कलू दे
जगी जन्ममृत्यु असे खेळ ज्यांचा
नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा ||3||

होई जागा श्रधे सहित
कसा होशील त्याविन तू स्वामी भक्त
कितीसा दिला बोल त्यानीच हाथ
डगमगु नको स्वामी देतील साथ ||4||

विभूति नमन नाम ध्यानादि तीर्थ
स्वमिच या पञ्च प्रनाम्रुतात
हे तीर्थ आथाविरे प्रचिती
न सोडी स्वामी जे घेई हाथी ||5||
॥ भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे ॥

Shri swami samarth dhun

 

 

Shri swami samarth dhun

 

 

 

Scroll down slowly find and download the mantra.

धीरेधीरे नीचे स्क्रॉल करें और मंत्र को डाउनलोड करें।

 

To listen to these mantras of more than 40 gods for FREE on your mobile, click on

 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Hindu+Devi+Devta+Apps

 

 

 

 

 

॥ अक्कलकोटस्वामी समर्थ तारकमन्त्र ॥

गुरु ब्रम्हा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा |
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मैश्री गुरुवेनमहा ||

श्री गुरु दत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः

नि शंक हो,निर्भय हो मन रे
प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी रे
अतर्क्य अवधूत हे स्मरण गामी
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ||1||

जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय
स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी ही माय
अद्नयेविना काळ ना नेई त्याना
परलोकिही ना भीती त्याला ||2||

उगास भितोसी भय हे पालू दे
जवळी उभा स्वामी शक्ति कलू दे
जगी जन्ममृत्यु असे खेळ ज्यांचा
नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा ||3||

होई जागा श्रधे सहित
कसा होशील त्याविन तू स्वामी भक्त
कितीसा दिला बोल त्यानीच हाथ
डगमगु नको स्वामी देतील साथ ||4||

विभूति नमन नाम ध्यानादि तीर्थ
स्वमिच या पञ्च प्रनाम्रुतात
हे तीर्थ आथाविरे प्रचिती
न सोडी स्वामी जे घेई हाथी ||5||
॥ भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे ॥

Shri swami samarth taarak mantra

 

 

Shri swami samarth taarak mantra

 

 

Scroll down slowly find and download the mantra.

धीरेधीरे नीचे स्क्रॉल करें और मंत्र को डाउनलोड करें।

 

To listen to these mantras of more than 40 gods for FREE on your mobile, click on

 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Hindu+Devi+Devta+Apps

 

 

 

 

 

॥ अक्कलकोटस्वामी समर्थ तारकमन्त्र ॥

गुरु ब्रम्हा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा |
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मैश्री गुरुवेनमहा ||

श्री गुरु दत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः

नि शंक हो,निर्भय हो मन रे
प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी रे
अतर्क्य अवधूत हे स्मरण गामी
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ||1||

जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय
स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी ही माय
अद्नयेविना काळ ना नेई त्याना
परलोकिही ना भीती त्याला ||2||

उगास भितोसी भय हे पालू दे
जवळी उभा स्वामी शक्ति कलू दे
जगी जन्ममृत्यु असे खेळ ज्यांचा
नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा ||3||

होई जागा श्रधे सहित
कसा होशील त्याविन तू स्वामी भक्त
कितीसा दिला बोल त्यानीच हाथ
डगमगु नको स्वामी देतील साथ ||4||

विभूति नमन नाम ध्यानादि तीर्थ
स्वमिच या पञ्च प्रनाम्रुतात
हे तीर्थ आथाविरे प्रचिती
न सोडी स्वामी जे घेई हाथी ||5||
॥ भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे ॥

 

Swami samarth mahamantra

 

 

Swami samarth mahamantra

 

 

 

Scroll down slowly find and download the mantra.

धीरेधीरे नीचे स्क्रॉल करें और मंत्र को डाउनलोड करें।

 

To listen to these mantras of more than 40 gods for FREE on your mobile, click on

 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Hindu+Devi+Devta+Apps

 

 

 

 

 

॥ अक्कलकोटस्वामी समर्थ तारकमन्त्र ॥

गुरु ब्रम्हा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा |
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मैश्री गुरुवेनमहा ||

श्री गुरु दत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः

नि शंक हो,निर्भय हो मन रे
प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी रे
अतर्क्य अवधूत हे स्मरण गामी
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ||1||

जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय
स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी ही माय
अद्नयेविना काळ ना नेई त्याना
परलोकिही ना भीती त्याला ||2||

उगास भितोसी भय हे पालू दे
जवळी उभा स्वामी शक्ति कलू दे
जगी जन्ममृत्यु असे खेळ ज्यांचा
नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा ||3||

होई जागा श्रधे सहित
कसा होशील त्याविन तू स्वामी भक्त
कितीसा दिला बोल त्यानीच हाथ
डगमगु नको स्वामी देतील साथ ||4||

विभूति नमन नाम ध्यानादि तीर्थ
स्वमिच या पञ्च प्रनाम्रुतात
हे तीर्थ आथाविरे प्रचिती
न सोडी स्वामी जे घेई हाथी ||5||
॥ भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे ॥

 

Swami samartha jaap 108 times

 

 

 

 

Scroll down slowly find and download the mantra.

धीरेधीरे नीचे स्क्रॉल करें और मंत्र को डाउनलोड करें।

 

To listen to these mantras of more than 40 gods for FREE on your mobile, click on

 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Hindu+Devi+Devta+Apps

 

 

 

Swami samartha jaap 108 times

 

 

॥ अक्कलकोटस्वामी समर्थ तारकमन्त्र ॥

गुरु ब्रम्हा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा |
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मैश्री गुरुवेनमहा ||

श्री गुरु दत्तात्रय स्वामी समर्थाय नमः

नि शंक हो,निर्भय हो मन रे
प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी रे
अतर्क्य अवधूत हे स्मरण गामी
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी ||1||

जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय
स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी ही माय
अद्नयेविना काळ ना नेई त्याना
परलोकिही ना भीती त्याला ||2||

उगास भितोसी भय हे पालू दे
जवळी उभा स्वामी शक्ति कलू दे
जगी जन्ममृत्यु असे खेळ ज्यांचा
नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा ||3||

होई जागा श्रधे सहित
कसा होशील त्याविन तू स्वामी भक्त
कितीसा दिला बोल त्यानीच हाथ
डगमगु नको स्वामी देतील साथ ||4||

विभूति नमन नाम ध्यानादि तीर्थ
स्वमिच या पञ्च प्रनाम्रुतात
हे तीर्थ आथाविरे प्रचिती
न सोडी स्वामी जे घेई हाथी ||5||
॥ भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे ॥

 

Swaminche sahasranam

 

 

Swaminche sahasranam

 

 

Scroll down slowly find and download the mantra.

धीरेधीरे नीचे स्क्रॉल करें और मंत्र को डाउनलोड करें।

 

To listen to these mantras of more than 40 gods for FREE on your mobile, click on

 

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Hindu+Devi+Devta+Apps

 

 

 

Guru Gajanan Namo Namah # गुरु गजानन नमो नमः

 

 

 

Guru Gajanan Namo Namah # गुरु गजानन नमो नमः

 

 

Right click on the bar above to download the song.

Gajanan Maharaj Namasmaran and Aarti # गजानन महाराज नामस्मरण अवं आर्ती

 

Right click on the bar above to download the song.

 

Gajanan Maharaj Namasmaran and Aarti # गजानन महाराज नामस्मरण अवं आर्ती

 

 

Right click on the bar above to download the song.

 

Gan Gan Ganat Bote Shri Gajanan Maharaj Mantra # गैन गैन गणात बोते श्री गजानन महाराज मंत्र

 

 

 

Gan Gan Ganat Bote Shri Gajanan Maharaj Mantra # गैन गैन गणात बोते श्री गजानन महाराज मंत्र

 

Right click on the bar above to download the song.

 

Gajanan Maharaj Aarti # गजानन महाराज आरती

 

 

 

Gajanan Maharaj Aarti # गजानन महाराज आरती

 

Right click on the bar above to download the song.

 

Shri Gajanan Mauli # श्री गजानन मौली

 

 

 

Shri Gajanan Mauli # श्री गजानन मौली

 

 

 

Right click on the bar above to download the song.