Ayyappa suprabhatham

 

 

 

 

Ayyappa suprabhatham

Swamiye ayyappo ayyappo swamiye

 

Swamiye ayyappo ayyappo swamiye

 

 

 

Very powerful ayyappa mantra

 

 

Very powerful ayyappa mantra

 

 

 

1008 names of ayyappa

 

 

 

1008 names of ayyappa

 

 

Ayyappa pooja mantra

 

 

Ayyappa pooja mantra

 

 

 

108 names of ayyappa

 

 

 

108 names of ayyappa

 

 

Swamy ayyappa namaskara slokam

 

Swamy ayyappa namaskara slokam

 

 

 

Sarana 108 gosham

 

 

Sarana 108 gosham

 

 

 

 

Mandhala ulsavakalam

 

Mandhala ulsavakalam

 

 

 

 

 

Ayyappa pancharathnam

 

 

Ayyappa pancharathnam

 

 

Makara sankramam

 

 

Makara sankramam

 

 

Sri venkateswara vajra kavacham

 

 

 

 

 

Sri venkateswara vajra kavacham