Shrinathji ni jhankhi

 

 

Shrinathji ni jhankhi

 

Scroll down slowly find and download the mantra.

धीरेधीरे नीचे स्क्रॉल करें और मंत्र को डाउनलोड करें।

 

 

        Shri krishna na charanarvind ni raj thaki shobhi rahya, 

siddhi alaukik aapnara vundu shri yamunajine,  

Supushpa ni suvas thi jungle badhu meheki rahyu, 

ne mand shital pavan thi jal pan sugandhit thai rahyu, 

Puje surasur sneh thi vali sevata daivi jivo, 

Vandan karu shri yamunajine shri krishna aashraya aapjo 

Maa suryamandal chodine bahu veg thi aavi rahya, 

Tya kalindi na shikhar upar shobha ati sundar dise, 

Ae veg ma patthar ghana harkhaine uchali rahya 

ne aap pan ullas purvak uchalata shobhi rahya, 

Hari het na jula upar jane birajya aap ho, 

Vandan karu shri yamunajine shri krishna aashraya aapjo  

Shuk mor saras hans aadi pakshi thi sevayela, 

gopijano ae sevya bhuvan svajan pavan rakhta 

Tarang rup shri hast ma reti rupi moti tana, 

kankan saras shobhi rahya shri krishna ne bahu priya je 

Nitamb rup shri tat tanu adbhut darshan thay jo, 

Vandan karu shri yamunajine shri krishna aashraya aapjo  

Anant gun thi shobhata stuti dev brahma shiv kare, 

ghanashyam jevu megh sam che swarup sundar aapnu , 

Vishuddh mathura aapna sannidhya ma shobhi rahyu, 

sahu gop gopi vrund ne icchit fal aapi rahya 

Mam kod sau pura karo jyam dhruv parashar na karya 

Vandan karu shri yamunajine shri krishna aashraya aapjo  

Shri krishna na charano thaki shri jahnavi utpanna thaya,  

satsang pamya aapno ne siddhidayak thai gaya 

Evu mahatmya che aapnu sarakhamani koi shu kare, 

samakaksha ma aavi shake sagarsuta ek j khare 

Eva prabhu ne priya mara hradaya ma aavi vaso 

Vandan karu shri yamunajine shri krishna aashraya aapjo 

Adbhut charitrya che aapnu vandan karu hu prem thi, 

yamayatana aave nahi ma aapana payapan thi 

Kadi dushta hoiye toy pan santan chiye ame aapna, 

sparshe na amne koi bhaya chaya sada che aapni 

Gopi janone prabhu priya banya evi krupa bas rakhajo 

Vandan karu shri yamunajine shri krishna aashraya aapjo  

Shri krishna ne priya aap cho mamadeh sundar rakhajo, 

bhagavad lila ma thay priti sneh evo rakhjo 

Jyam aapna sansarg thi gangaji pushti ma vahya, 

mamadeha man shri krishna ne priya thay eva rakhajo 

Viraharti ma he mat mara hradaya ma birajajo 

Vandan karu shri yamunajine shri krishna aashraya aapjo  

Hu aapani stuti shu karu mahatmya aparampar che, 

shri laxmi vishnu sevavathi moksh no adhikar che 

Pan aani seva thaki adbhut jalkrida tana, 

jal na anu ni prapti thaye gopijano na sneha thi 

Ae sneh nu sukh divya che man maru ema sthapajo 

Vandan karu shri yamunajine shri krishna aashraya aapjo  

Koi sneha thi karashe sada aa path yamunashtaka tano, 

nishche prabhu ne priya thashe ne nash thashe pap no 

Siddhi sakala malashe ane shri krishna ma vadhashe priti, 

anand sagar umatashe ne svabhava pan jashe jiti 

Jagadish ne vahala amara vallabhadhish ucchare 

Vandan karu shri yamunajine shri krishna aashraya aapjo  

Mara Ghat Ma Birajta, 

Srinathji Yahmunaji Mahaprabhuji, 

Maru Mandu Chhe Gokul Vanara Van, 

Mara Tan Na Aanganiya Ma Tulsi Na Van, 

Mara Praan Jeevan, Mara Ghat Ma Birajta, 

Srinathji Yahmunaji Mahaprabhuji  

Mara Aatam Na Aangane Sri Mahakrishnaji, 

Mari Aankho Dishe Girdhari Re Dhari, 

Maru Tanman Thayu Jene Vaari Re Vaari, 

Mara Shyam Murari, Mara Ghat Ma Birajta, 

Srinathji Yahmunaji Mahaprabhuji  

Mara Praan Thaki Mane Vaishnav Vhala, 

Nitya Karta Srinathji Ne Kaala Re Vaala, 

Mein To Vallabh Prabhujina Kidha Chhe Darshan, 

Maru Mohi Lidhu Man, Mara Ghat Ma Birajta, 

Srinathji Yahmunaji Mahaprabhuji  

Hun To Nitya Vithalavarni Sevaare Karun, 

Hun To Aathe Samaa Keri Jhaanki Re Karun, 

Me To Chitadun Srinathjine Charane Dharyun, 

Jeevan Safal Karyun, Mara Ghat Ma Birajta, 

Srinathji Yahmunaji Mahaprabhuji  

Me To Bhakti Maaraga Kero Sanga Re Saadhyo, 

Me To Pushtire Maaraga Kero Sanga Re Saadhyo, 

Mane Dhod Kirtana Kero Ranga Re Laagyo, 

Me To Laalaani Laali Kero Ranga Re Maagyo, 

Hirlo Haatha Laagyo, Mara Ghat Ma Birajta, 

Srinathji Yahmunaji Mahaprabhuji  

Aavo Jivanma Laavo Fari Kadi Naa Male, 

Vaarivaare Maanava Deha Kadee Naa Male, 

Fero Lakhare Choraasino Maaro Re Fade, 

Mane Mohan Male, Mara Ghat Ma Birajta, 

Srinathji Yahmunaji Mahaprabhuji  

Maari Anta Samay Keri Suno Re Arji, 

Lejo Sharano Maa Shriji Baba Daya Re Kari, 

Mane Tedaa Re Yam Keraa Kadi Naa Aave, 

Maaro Naath Tedaave,  

Mara Ghat Ma Birajta, 

Srinathji Yahmunaji Mahaprabhuji, 

Maru Mandu Chhe Gokul Vanara Van, 

Mara Tan Na Aanganiya Ma Tulsi Na Van, 

Mara Praan Jeevan, Mara Ghat Ma Birajta, 

Srinathji Yahmunaji Mahaprabhuji  

Srinathji Bolo, Shri Yahmunaji Bolo, 

Srinathji Bolo, Shri Yahmunaji Bolo, 

Srinathji Bolo, Shri Yahmunaji Bolo  

Chinta kapi na karya, niveditamabhihi kadapiti Bhagavanapi pushtistho, na karishyati loukikincha gatim ||1||  

Nivadana tu smartayam, sarvatha tadrashairganaihi Sarveswarashcha sarvatama, nijachataha karishyati ||2||  

Sarvesham prabhusambandho, na pratyakamiti sthitihi Atonya viniyogapi, chinta ka svasya sopichet ||3||  

Agyanaathava gyanaate, krutematema nivedanam Yaihi Krshnasatkrutpranai, stesham ka paridevana ||4||  

Tatha nivedana chinta, tyaagya shripurushottamaa Viniyogapi sa tyagya, samartho hi harihi svataha ||5||  

Loke svasthayam tatha vede, haristu na karishyati Pushtimargasthito yasmate, sakshinao bhavatakhilaha ||6||  

Sevakrutirgururagnya, badhanam va harichhaya Attaha seva param chittam, vidhaya sthiyatam sukham ||7||  

Chittodvagam vidhayapi, hariryadhyat karishyati Tathaiva tasya lileti, matva chintam dhrutam tyajete ||8||  

Tasmaate sarvatemana nityam, Shri Krshnaha Sharanam maamaa Vadaadbhirevam satatam, sthayamityava mae matihi ||9||  

vake ambode shrinathji ne,sunder shyam swarup  

shri valabh sut seva kare., ae shri gokul na bhoop.    

pagh bandhe valo jarkasi ne, sunder vagha saar  

patka te che panch rang na , sajia te sod shringar    

kesari tilaka sohamna , nasika vishvadhar ,    

chibuk ni ati kanti che , kanthe moti na haar.    

hadapchiye hilro jagmage , aina tej tano nahi paar  

adhar bimb ae rarisk che , jalke che jyot prakash    

bahi bajuband bairkha, harina khitaliyala kesh  

nirhiya ne vadi nirkhi shu , aenu paar na pame shesh    

dabi baju girivar dharyo , jaman kati madhya bhag   

krupa karo shrinathji , mara haiya tadha thai    

paye ghughri ranjane , mojadiye motino haar    

krupa karo shrinathji , balihari madhav das    

madhavdas kahe hari maru, magyu aapo maharaj   

lali lali karu vinati mone , dijo vraj ma vaas.    

मरा घाट मा बिरता, \n

श्रीनाथजी यमुनाजी महाप्रभुजी, \n

मारू मांडू चहे गोकुल वनारा वान, \n

मरा टैन ना आकंगिया मा तुलसी ना वैन, \n

मरा प्राण जीवन, मरा घाट मां बिरता, \n

श्रीनाथ जी याहमुनाजी महाप्रभुजी \n \n

मरा आयेम न आंगन श्री महाकृष्ण जी, \n

मारी आंखो डिसें गिरधारी री धारी, \n

मारू तनमैन थायु जीन वाड़ी री वाारी, \n

मरा श्याम मुरारी, मरा घाट मां बिरता, \n

श्रीनाथ जी याहमुनाजी महाप्रभुजी \n \n

मरा प्राण ठाकी माने वैष्णव व्याला, \n

नित्य कर्ता श्रीनाथ जी ने काल पुनः वाला, \n

वल्लभ प्रभुजीना किधा ची दर्शन के लिए, \n

मारू मोहि लिधु मॅन, मरा घाट मा बिरता, \n

श्रीनाथ जी याहमुनाजी महाप्रभुजी \n \n

नित्या विठ्ठलवर्णी सेवा करुण को हुन करने के लिए, \n

समीर केरी झांकी री करुण एथेथ करने के लिए हुन, \n

मुझे चित्तुन श्रीनाथ जीन चरन धर्युन, \n

जीवन कुशल कार्युन, मरा घाट मा बिरता, \n

श्रीनाथ जी याहमुनाजी महाप्रभुजी \n \n

मुझे भक्ति मारगा किरो सागा री सदायो, \n

पुष्ठीर मेरगा किरो सागा री सदायो, \n

मने धोद कीर्तन केरो रंग रे लाग्यो, \n

लालाानी लाली केरो रंग रे मैग्यो, \n

हिल्लो हाथ लागेयो, मरा घाट मा बिराजता, \n

श्रीनाथ जी याहमुनाजी महाप्रभुजी \n \n

आओ जिवानमा लाओवो फेरी कडी ना नर, \n

वेरावायर मानव देव कदे ना माले, \n

फेरो लखारे चोरासिनो मारो रे फेड, \n

माने मोहन नर, मरा घाट मा बिरता, \n

श्रीनाथ जी याहमुनाजी महाप्रभुजी \n \n

मारी अन्ता समाए केरी सनो री अरजी, \n

लेगो शारानो मा श्रीजी बाबा दया रे करी, \n

माने टेदा रे यम कराा कदी ना आवे, \n

मारो नाथ तेदेव, \n \n

 

 

 

 

 

 

मरा घाट मा बिरता, \n

श्रीनाथजी यमुनाजी महाप्रभुजी, \n

मारू मांडू चहे गोकुल वनारा वान, \n

मरा टैन ना आकंगिया मा तुलसी ना वैन, \n

मरा प्राण जीवन, मरा घाट मां बिरता, \n

श्रीनाथ जी याहमुनाजी महाप्रभुजी \n \n

श्रीनाथ जी बोलो, श्री याहमनाजी बोलो, \n

श्रीनाथ जी बोलो, श्री याहमनाजी बोलो, \n

श्रीनाथजी बोलो, श्री याहमनाजी बोलो \n \n

 

 

 

 

 

Leave a Reply